Producent i dystrybutor POLSKICH STROJÓW REGIONALNYCH w kraju i na eksport

polski English
Strój Krakowski

Polityka prywatności

Korzystając z usług firmy F.P.U. Perfekt s.c. możesz zostać poproszony o podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zebrane przez nas informacje mogą być wykorzystane w celu nawiązania kontaktu z Klientem.

Zbieranie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Klienta jest Firma Produkcyjno Usługowa Perfekt s.c. Anna, Jacek i Wojciech Kościelny z siedzibą w Krakowie, ul. Jantarowa 13, 30-298 Kraków, NIP 6770066156, REGON 350427061.
F.P.U. Perfekt s.c. nie sprzedaje danych osobowych Klientów.

Cele przetwarzania danych

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
2. Realizacja zamówień, zapytań ofertowych i doradztwa

Podstawy prawne przetwarzania danych

Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacja zamówień - niezbędność danych do świadczenia usługi

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej e-mail: perfekt@perfekt.krakow.pl

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży.

Cookies

Na stronie www.perfekt.krakow.pl pliki cookies używane są:

  • w celach niezbędnych do złożenia zamówienia przez sklep internetowy (przechowywanie zawartości koszyka)
  • przez system Google Analytics pozwalający na prowadzenie anonimowych statystyk ruchu i zachowań użytkowników na stronie

Pliki cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych ani do profilowania użytkownika. Wyłączenie cookies uniemożliwi składanie zamówień przez sklep internetowy. Pozostałe funkcjonalności strony nie wymagają plików cookies.

Płatności on-line

W przypadku wykonywania płatności kartą autoryzowaną on-line realizacja płatności odbywa się na stronach i formularzach systemu FirstData Polcard. F.P.U. Perfekt s.c. nie ma dostępu do numeru ani daty ważności karty Klienta. Za autoryzację i bezpieczeństwo tych danych odpowiada FirstData Polcard.

Sprzedaż wysyłkowa

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne do wykonania usługi dostawy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Strony WWW innych podmiotów

W serwisie www.perfekt.krakow.pl znajdują się linki do stron administrowanych przez inne firmy. F.P.U. Perfekt s.c. nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane lub zbierane za ich pośrednictwem.

Postanowienia końcowe

Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa.

Administrator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby lub podmioty, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji celów, w jakich te dane są zbierane.

F.P.U. Perfekt s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.